Realizacje

 • Pokaż realizacje:
PRACE W TRAKCIE REALIZACJI

2020

Klinikum Wahrendorff, Niemcy

 • Instalacje elektryczne.

FZ Jülich, Erlangen, Niemcy

 • Instalacje elektryczne.

Berliner Schloss-Humboldtforum, Berlin, Niemcy

 • Instalacje elektryczne.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową z przylegającymi parkingami, drogami, sieciami, oświetleniem zewnętrznym w Rumi

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne:
 • rozdzielnice energetyczne
 • wewnętrzne linie zasilające
 • instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych w części garażowej i klatek schodowych
 • instalacje dla odbiorów  technologicznych  i innych  obiektu
 • rozdzielnice mieszkaniowe
 • instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych oraz zasilań odbiorów technologicznych
 • Instalacja połączeń wyrównawczych
 • Instalacja  odgromowa
 • Próby i pomiary pomontażowe
 • Instalacje teletechniczne:
 • instalacja teleinformatyczna / LAN
 • instalacja domofonów
 • instalacja RTV/SAT
 • instalacja CCTV
 • instalacja oddymiania
 • instalacja detekcji co i lpg
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrzne:
 • infrastruktura i kanalizacja teletechniczna
 • instalacja oświetlenia + domofon + szlaban i pozostałe el. zewn. wraz z rozdzielnicą
 • oprawy zewnętrzne z montażem

Rozbiórka budynku magazynowego i budowa budynku magazynowo - produkcyjnego w Gdyni

 • przyłącza budynku do zasilania,
 • instalacji odgromowej i uziemiającej,
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • montaż lamp oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 • dostawa i montaż zewnętrznych słupków oświetleniowych wraz z naświetlaczami,
 • dostawa i montaż UPS,
 • dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych,
 • dostawa i montaż szafy dystrybucyjnej MDF,
 • kompletnej instalacji oddymiania,
 • okablowania z zakresu instalacji CCTV; SSWiN; KD,
 • pomiarów zrealizowanych instalacji

2019

Uni Leibniz Garbsen, Niemcy

 • Instalacje elektryczne.

Klinik Naila, Niemcy

 • Instalacje elektryczne.

Berliner Schloss-Humboldtforum, Berlin Niemcy

 • Instalacje elektryczne.
PRACE ZAKOŃCZONE

2019

Budowa siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału w Gdańsku – budynek B

 • Instalacje systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacje systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacje LAN
 • Instalacje systemu Kontroli Dostępu KD
 • Instalacje systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Instalacje teletechniczne zewnętrzne
 • Instalacje elektryczne zewnętrzne
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Instalacja oświetlenia terenu

Budynek biurowy wraz z łącznikiem w Wejherowie

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacje LAN

Hotel pracowniczy w Gdańsku

 • Rozdzielnice obiektowe
 • Wewnętrzne linie zasilające WLZ
 • Instalacje ochronne
 • Instalacje odgromowe oraz połączenia wyrównawcze
 • Instalacje oświetlenia gniazd wtykowych
 • Instalacje oświetlenia awaryjnego
 • Instalacje sieci komputerowej
 • Instalacje systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacje antenowe RTV
 • Instalacje systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Instalacje oddymiania
 • Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4kV
 • Instalacje oświetlenia zewnętrznego
 • Instalacje systemu Monitoringu CCTV
 • Kanalizację teletechniczna
 • Instalacje telefoniczne

2018

Budowa siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału w Gdańsku

 • Instalacje systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacje systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacje LAN
 • Instalacje systemu Kontroli Dostępu KD
 • Instalacje systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Instalacje systemu Rejestracji Czasu Pracy RCP
 • Instalacje nagłośnienia

2017

Sana Klinikum Düsseldorf GmbH, Düsseldorf, Niemcy

 • Instalacje elektryczne

Klinik Wertheim, Wertheim am Main, Niemcy

 • Instalacje elektryczne