Realizacje

 • Pokaż realizacje:
PRACE ZAKOŃCZONE

2017

Zespół Kształcenia i Wychowania oraz Przedszkole w Brodnicy Górnej

 • Dostawa oraz wymianę opraw i źródeł oświetlenia na LED

Zespół Szkół w Łęgowie

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje teletechniczne

Konkatedralna Bazylika Wniebowzięcia NMP w Gdańsku

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacja systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu KD
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Iluminacja elewacji Bazyliki.

Neubau Sophien Klinik, Hannover, Niemcy

 • Instalacje elektryczne

DKH Henriettenstift, Hannover, Niemcy

 • Instalacje elektryczne

2016

„NVZ DRESDEN“, Dresden, Niemcy

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje LAN
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Instalacja sterowania oddymianiem
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu KD

Budynek biurowo-magazynowy w Gdyni przy ul. Rdestowej 41

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne

Osiedle domów bliźniaczych „Rozarium Tuchomskie” w Tokarach przy ul. Azaliowej

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne

Neubau SLK Klinik "Am Plattenwald", Bad Friedrichshall, Niemcy

 • Instalacje elektryczne

Hala serwisowo-magazynowa z częścią biurową w Rumii przy ul. Długiej

 • Instalacje elektryczne zewnętrzne
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu KD
 • Instalacja systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacje LAN

Budynek jednorodzinny w Sopocie przy ul. Pogodnej

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacja systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacje LAN
 • Instalacja systemu SNG Home

2015

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Teletechniczna kanalizacja kablowa
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacja systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacja sterowania oddymianiem
 • Instalacja BMS
 • Instalacje sieci strukturalnej LAN

Neubau SLK Klinik

 • Instalacje elektryczne

Baza logistyczna szalunków i podpór ULMA w Gdańsku

 • Oświetlenie terenu placu składowego
 • Przyłącze elektroenergetyczne
 • Teletechniczna kanalizacja kablowa
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacja systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu KD
 • Instalacje sieci strukturalnej LAN