Realizacje

 • Pokaż realizacje:
PRACE ZAKOŃCZONE

2015

Budynek administracyjno-biurowy w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 87

 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN
 • Instalacja systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacja sterowania oddymianiem
 • Instalacje sieci strukturalnej LAN
 • Instalacja systemu kontroli dostępu KD
 • Instalacja systemu rejestracji czasu pracy RCP

2014

Budowa Magazynu Wysokiego Składowania w Gdyni

 • Instalacje teletechniczne zewnętrzne
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu KD
 • Instalacje systemu SSP
 • Instalacje struktury komputerowo – telefonicznej
 • Instalacja wideo domofonu

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

 • Instalacja okablowania strukturalnego
 • Instalacje elektryczne
 • Rozdzielnie wewnętrzne
 • Instalacje oświetleniowe

Składowisko Odpadów Komunalnych w Chlewnicy

gm. Potęgowo

 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu KD
 • Instalacje systemu Rejestracji Czasu Pracy RCP
 • Instalacja systemu monitoringu CCTV
 • Instalacje LAN

Stacja 110/20 kV Farma Wiatrowa Głuchów

 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacja systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Instalacje LAN
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje oświetleniowe

Stacja 110/15 kV GPZ KAMIENNY POTOK

 • Instalacja systemu sterowania gaszeniem
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP

2013

Kompleks Kościelny Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Żukowo ul. 3 Maja 4

 • Instalacje systemu sygnalizacji pożaru SSP
 • Instalacje systemu sygnalizacji włamania i napdu SSWiN

 

Budynek biurowo – administracyjny C200 w Gdańsku

przy ul. Marynarki Polskiej 177

 • Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego- DSO
 • Instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru- SAP

Budynek biurowo – magazynowy w Gdyni przy ul. Polskiej 13A

 • Instalacje telekomunikacyjne zewnętrzne
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacja system Monitoringu CCTV
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu KD
 • Instalacja systemu oddymiania
 • Instalacja struktury komputerowo- telefonicznej
 • Instalacja przyzywowa

GPZ GDYNIA STOCZNIA

 • Instalacja systemu sterowania gaszeniem
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacja system Monitoringu CCTV

Centrum HEWELIANUM w Gdańsku

Zadanie nr 1

 • Oświetlenie terenu
 • Kanalizacja kablowa zewnętrzna - elektryczna
 • Rozbudowa rozdzielni nn w trafostacji
 • Wewnętrzne instalacje elektryczne w budynkach
 • Linie kablowe zasilające budynki

2012

Stacja 110/15kV GPZ LOTNISKO w Gdańsku

 • Instalacja systemu sterowania gaszeniem
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacja system Monitoringu CCTV

Centrum HEWELIANUM w Gdańsku

Zadanie nr 2

 • Oświetlenie terenu
 • Wewnętrzne instalacje elektryczne w budynkach
 • Linie kablowe zasilające budynki

Centrum Dystrybucji i Konfekcjonowania Ryb i Owoców Morza Nord Capital Sp z. o.o. w Rekowie Górnym

 • Dostawa i podłączenie stacji transformatorowej SN
 • Montaż rozdzielnic elektrycznych
 • Dostawa i podłączenie agregatu prądotwórczego
 • Montaż opraw oświetleniowych
 • Montaż instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych
 • Instalacja systemu ogniw fotowoltaicznych
 • Instalacja sieci strukturalnej LAN
 • Instalacja monitoringu i alarmu