Realizacje

 • Pokaż realizacje:
PRACE W TRAKCIE REALIZACJI

2018

Hotel pracowniczy w Gdańsku

 • Rozdzielnice obiektowe
 • Wewnętrzne linie zasilające WLZ
 • Instalacje ochronne
 • Instalacje odgromowe oraz połączenia wyrównawcze
 • Instalacje oświetlenia gniazd wtykowych
 • Instalacje oświetlenia awaryjnego
 • Instalacje sieci komputerowej
 • Instalacje systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacje antenowe RTV
 • Instalacje systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Instalacje oddymiania
 • Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4kV
 • Instalacje oświetlenia zewnętrznego
 • Instalacje systemu Monitoringu CCTV
 • Kanalizację teletechniczna
 • Instalacje telefoniczne

Budowa siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału w Gdańsku

 • Instalacje systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacje systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacje LAN
 • Instalacje systemu Kontroli Dostępu KD
 • Instalacje systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Instalacje systemu Rejestracji Czasu Pracy RCP
 • Instalacje nagłośnienia

Uni Leibniz Garbsen, Niemcy

 • Instalacje elektryczne.

Klinik Naila, Niemcy

 • Instalacje elektryczne.

Berliner Schloss-Humboldtforum, Berlin Niemcy

 • Instalacje elektryczne.
PRACE ZAKOŃCZONE

2017

Sana Klinikum Düsseldorf GmbH, Düsseldorf, Niemcy

 • Instalacje elektryczne

Klinik Wertheim, Wertheim am Main, Niemcy

 • Instalacje elektryczne

Zespół Kształcenia i Wychowania oraz Przedszkole w Brodnicy Górnej

 • Dostawa oraz wymianę opraw i źródeł oświetlenia na LED

Zespół Szkół w Łęgowie

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje teletechniczne

Konkatedralna Bazylika Wniebowzięcia NMP w Gdańsku

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
 • Instalacja systemu Monitoringu CCTV
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu KD
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Iluminacja elewacji Bazyliki.

Neubau Sophien Klinik, Hannover, Niemcy

 • Instalacje elektryczne

DKH Henriettenstift, Hannover, Niemcy

 • Instalacje elektryczne

2016

„NVZ DRESDEN“, Dresden, Niemcy

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje LAN
 • Instalacja systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP
 • Instalacja sterowania oddymianiem
 • Instalacja systemu Kontroli Dostępu KD

Budynek biurowo-magazynowy w Gdyni przy ul. Rdestowej 41

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne